InfoDe Stichting Sport en Business Staphorst is een actieve club van ondernemers uit de handel, industrie, dienstverlening en middenstand uit de gemeente Staphorst en de regio. Via informele en interessante bijeenkomsten werken zij aan een uitgebreid netwerk van zakelijke relaties.

De Stichting Sport en Business Staphorst organiseert uiteenlopende activiteiten zoals lezingen en bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden er excursies gehouden en sportwedstrijden bezocht. Deze bijeenkomsten worden altijd afgesloten met een informeel samenzijn waarbij iedereen volop de gelegenheid krijgt tot netwerken. Zo wordt zakendoen plezieriger en worden kennis en ervaring met elkaar gedeeld.

 

Historie

De stichting Sport en Business Staphorst is officieel opgericht op 5 juni 2002. Dit gebeurde door het ondertekenen van de stichtingsakte door de bestuursleden Hans Gebben, Jan Smit en Willem van Esch bij notaris Bouman in Staphorst. In september 2001 was het idee van de businessclub ontstaan door de toenmalige hoofdtrainer van de vvStaphorst, Popko Schuitema, die dit samen met genoemde bestuursleden en enkele personen uit de sponsorgroep, waaronder Nils Aberson van Café de Dissel, verder vorm heeft gegeven. Deze genoemde personen vormen het bestuur van de stichting. Nils Aberson is in 2005 opgevolgd door Gerrit Visscher, directeur van Aluvo Nieuwleusen BV.

 

Doelstelling

Het doel van het initiatief was een club van sponsors te verzamelen om vanuit de gedachte “van business tot business” een uitgebreid netwerk van zakelijke relaties te realiseren. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Informatieavonden met prominente gemeentelijke en regionale bestuurders en ondernemers, sportersavonden, bedrijfsbezoeken en verschillende sportieve en ontspannende activiteiten. Het karakter van de avonden/bijeenkomsten is en blijft informeel, waarbij de inwendige mens niet vergeten wordt. De Stichting Sport en Business Staphorst kan haar leden ook ontvangen in een ruimte op het sportcomplex Het Noorderslag waar de vvStaphorst haar thuiswedstrijden afwerkt. Hier is een echt home gerealiseerd, waar u in alle rust met uw relaties in een sportieve ambiance van gedachten kunt wisselen.

Ondersteuning
Naast het creëren van een netwerk van ondernemers, is het doel van de stichting het bijeenbrengen van gelden voor sporters en sportploegen in Staphorst. Uitgangspunten hierbij zijn: amateursport op topniveau en aansluiting bij een door de NOC/NSF erkende sportbond. Sport en Business ondersteunt het eerste elftal van de vvStaphorst, dat speelt in de hoofdklasse van het zaterdagvoetbal,met als doel handhaving op dit niveau. De randvoorwaarden voor een eerste elftal (teamactiviteiten en reiskosten) blijken namelijk een te grote aanslag te zijn op de verenigingskas.

Ook worden andere verenigingen ondersteund zoals de AutoMotorBromfietsClub Staphorst en de schaats- en skeelervereniging Staphorst. Bovendien wordt regelmatig aan individuele sporters, die hun sport op amateur topniveau bedrijven, een financiële bijdrage verleend.

Lidmaatschap

De donatie aan de stichting is per 1-1-2017  € 550,- (excl. B.T.W.) per kalenderjaar; bij tussentijdse aanmelding wordt de donatie evenredig vastgesteld. De looptijd bedraagt 1 jaar; zonder schriftelijke opzegging wordt het donateurschap stilzwijgend verlengt. Beëindiging van het donateurschap dienst schriftelijk voor 1 december te geschieden..