Nieuwjaarsbijeenkomst Sport en Business Staphorst en ICC Staphorst

← Terug naar overzicht

Waar twee weken geleden de bijeenkomst nog verzet werd wegens gevaarlijke ijzel, waren er afgelopen woensdag 20 januari ruim tachtig ondernemers aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie die Sport & Business jaarlijks samen met ICC Staphorst organiseert. Dankbaar voor een nieuw jaar waarin we voldoende gezond zijn om samen te komen en elkaar het beste te wensen.

De nieuwjaarsreceptie werd dit jaar gehouden bij Restaurant Stien. Voorzitter van de ICC, de heer H.A.W. Bouman, opende de avond met een terugblik op 2015. Een bewogen jaar met mooie maar ook verdrietige momenten voor ondernemend Staphorst. De uitbreiding en nieuwbouw van verschillende bedrijven, de titel Duurzaamste Gemeente van Nederland 2015 en de inhuldiging van burgemeester dhr. T.C. Segers zijn enkele ontwikkelingen die daarbij genoemd mogen worden. Het belang van het vooruit kijken werd benadrukt. Innovatie. Toekomst.

Burgemeester dhr. T.C. Segers sprak zijn trots uit over de hoeveelheid bedrijvigheid die hij ontdekte in ons dorp. Er wordt hard gewerkt in en aan Staphorst. Iets wat tot de mentaliteit van deze gemeente behoort. Daar waar de bescheidenheid het van de trots van onze ondernemers en burgers wint, moet de gemeente inspringen om Ondernemend Staphorst meer bekendheid te geven aan de buitenwereld, is Segers van mening.

Het woord werd doorgegeven aan een andere verbindende factor die deze avond te gast was: Kennispoort Zwolle. Kennispoort vormt het kruispunt tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek. Binnen ondernemend Staphorst kan Kennispoort optreden als verbinder naar de buitenwereld. Door contact en samenwerking met verschillende partijen kan er kennis gedeeld worden en kunnen er innovatieve projecten ontstaan en begeleid worden. Kennispoort kan ondernemers uit Staphorst die innovaties willen realiseren in verschillend stadia ondersteuning bieden. Voor het netwerk, praktijkvoorbeelden en meer informatie verwijzen wij u naar www.kennispoortregiozwolle.nl

Voldoende handvatten en overdenkingen voor een innovatief nieuw ondernemersjaar waarin de ondernemer dus best wat trotser op zichzelf mag zijn. Hoe laat u zich aan de buitenwereld zien?


Foto's