Zinvolle informatie avond over de gevolgen van brand

← Terug naar overzicht

Op woensdagavond 13 november jl was, na suggestie van Cor Oostra, een informatie avond georganiseerd over de gevolgen van brand. Cor Oostra en zijn gezin waren in juli dit jaar getroffen door een brand die hun woning en bedrijf nagenoeg geheel hebben verwoest en Cor leek het zinvol om de leden van SenB te informeren over hetgeen hem is overkomen. Uit het relaas van Cor bleek dat op het moment van brand je met allerlei vragen komt te zitten, ook van de brandweer: hoe is t met de kinderen, waar zijn de dieren, zit er asbest in het pand, waar zijn de autosleutels, waar zijn mijn verzkeringspapieren. En als je de andere dag de schade opneemt dan vraag je je af hoe je aan woonruimte komt, aan bedrijfsruimte, aan spullen en staat de media te dringen om informatie.  En als klap op de vuurpijl moet je op het politiebureau komen, je geldt namelijk ook als verdachte. Gelukkig werden al snel enkele verdachten van de brandstichting opgepakt.  In overleg met de verzekeringsmij heeft Cor vervolgens een contra expert ingeschakeld, die hem helpt met de verdere afwikkeling. Volgens Cor is het hebben van een back up van alle administraties een pure noodzaak. Zorg ook voor tijdige facturering van nog lopende zaken. Cor en zijn gezin zijn al weer druk aan het schetsen van de nieuwbouw  volgend jaar Kerst joopt Cor het nieuwe pand te kunnen betrekken.

Brandweercommandant Jan Roo benadrukte het belang voor de brandweer namelijk de herkenbaarheid van het pand, de toegang tot het terrein bijv. met behulp van een sleutelkluis en de beschikbaarheid van de bluswatervoorziening.

Erwin  Braak van Achmea legde de prioriteit bij de preventie: zorg voor een goedgekeurde elektra installatie en zorg voor goed onderhoud hieraan, denk goed na over de te gebruiken isolatie want veel isolatiemateriaal is erg brandbaar, zorg voor goede bluswatervoorziening en voor compartimentering bij nieuwbouw.

Erik Jan Olijve van Unive pleiite voor het tioepassen van risicomanagement: maak tijd voor een goede risico analyse!

Tijdens de nabespreking kwam de rol van de contra expert ter sprake, deze voorziening is veelal geregeld in de verzekeringsvoorwaarden en zij treden op bij grootschalige calamitieten. De aanwezige contra expert gaf als tip mee: zet op papier wat je hebt en laat dit goed taxeren, neem hierbij de piek in de voorraad.als uitgangspunt.

Hans Gebben sloot vervolgens de bijeenkomst met een speciaal dankwoord aan Cor Oostra en wenste hem veel succes met zijn bedrijfsdoorstart.


Foto's